Staff

Zhang Yu

Project Manager, China

Email: yu.zhang@giz.de
Tel: +862166286333

Back to Top