News

CDIA to Support Can Tho City toward Sustainable Transport

Share to:

In partnership with Sustainable Mobility in Metropolitan Regions in ASEAN (SMMR), CDIA will conduct a project preparation study (PPS) for the Can Tho Bus Priority Corridor Project that is envisioned to improve the Mekong Delta region’s public transport system and enable a shift toward a greener, climate-friendly and more sustainable mobility.

“The Can Tho Bus PPS is the first project to be implemented under the CDIA and Republic of Korea e-Asia and Knowledge Partnership Fund cooperation, with financial support from the Republic of Korea,” says Ramon Abracosa, CDIA Program Manager. “This is also our third intervention in Can Tho, after the completion of our PPSs in 2009 and 2016 on wastewater and drainage management.”

“We will work closely with the Can Tho People’s Committee to develop strategic investments that will help increase the efficiency of public bus systems that serve the Can Tho metropolitan region,” adds Chee Anne Roño, CDIA Urban Development Specialist who will lead the PPS. “A revitalized public transport infrastructure is essential to improve accessibility and connectivity in the region, thus, stimulating economic activities and more investment opportunities.”

Can Tho has a strategic role in promoting the development of a metropolitan-level public transport being Viet Nam’s largest city in the Mekong Delta region. According to their Transport Master Plan 2013, about 2.6 million trips are made every year but only 1.7% are done via public transport, mainly buses. Motorcycles remain the dominant mode of transport at 79% of the total trips made.

The national government articulated in its Masterplan on Regional Development of Transportation in Major Cities in Viet Nam the need to regulate the use of personal vehicles and strengthen public transport. Can Tho has developed various mobility plans over the last few years, although they have yet to fully implement them.

In July 2020, SMMR released their findings of the Regional Bus Network Review, which identified, among others, pilot bus priority corridor route options within the vicinity of Can Tho that can enhance the efficiency of their bus systems. They also recommended the establishment of a Quality Bus Partnership (QBP) scheme that will entail infrastructure improvements, bus upgrading and feeder services, etc. as pathways for making the systems more attractive.

The SMMR report will serve as a starting point for the CDIA PPS to help Can Tho City select the optimum pilot bus priority corridor and develop this to preliminary design level, inclusive of the associated bus stations, intermodal links, junction design and traffic signals. It will also determine potential transit-oriented development measures and prepare the QBP set up in parallel with the priority bus route development.

Apart from project preparation, CDIA will also carry out an institutional capacity assessment and help develop  a capacity development and institutional strengthening road map to increase the capacity of implementers in managing their transport infrastructure in the long run.

It will further include technical, financial, economic, institutional and safeguard due diligence necessary to support the city in taking the project forward with potential financing agencies.

On 22 December 2021, a project meeting was held with CDIA, SMMR and Can Tho People’s Committee, represented by the Department of Transportation as the functional department for the PPS. The meeting provided an overview of the PPS processes and the ‘way of working’ for the partners including the preparation needed for the signing of a Technical Assistance Agreement between Can Tho City and CDIA.

“With rapid urbanization, transport challenges like pollution and congestion increase,” says Dominika Kalinowska, Project Director of SMMR. “Well-integrated and efficient public transportation are an effective part of the solution, and by becoming the backbone of urban and inter-urban travel, they can help improve connectivity, enhance GHG [greenhouse gas] and local pollutant emission reduction and make our agglomerations more livable and future-proofed.”

She adds that the Can Tho project exemplifies “how aligning accessibility, environmental, climate and economic goals can significantly improve the quality of life in our cities and metropolitan areas.”

——————-

CDIA hỗ trợ thành phố Cần Thơ hướng tới Giao thông bền vững

Trên cơ sở phối hợp với Dự án Giao thông bền vững tại các khu vực đô thị thuộc Đông Nam Á (SMMR), CDIA sẽ hỗ trợ thực hiện Nghiên cứu Chuẩn bị dự án (PPS) cho Dự án Hành lang ưu tiên xe buýt Cần Thơ – với mục tiêu cải thiện hệ thống giao thông công cộng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như tạo điều kiện chuyển dịch theo hướng giao thông xanh hơn, thân thiện với khí hậu và bền vững hơn. Đây là hỗ trợ thứ ba của CDIA đối với Cần Thơ, sau khi hoàn thành các nghiên cứu vào năm 2009 và 2016 về quản lý nước thải và thoát nước.

“Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để xây dựng các phương án đầu tư chiến lược nhằm giúp gia tăng tính hiệu quả của hệ thống xe buýt công cộng phục vụ cho khu vực đô thị của Cần Thơ”, bà Chee Anne Roño, Chuyên gia phát triển đô thị của CDIA, người sẽ chủ trì Nghiên cứu chuẩn bị dự án, cho biết. “Hạ tầng giao thông công cộng được hồi sinh là điều cần thiết để cải thiện khả năng tiếp cận và tính kết nối trong khu vực, từ đó kích thích các hoạt động kinh tế và gia tăng cơ hội đầu tư”.

Cần Thơ có vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng tại cấp đô thị với vị trí là thành phố lớn nhất của Việt Nam trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải được duyệt năm 2013, mỗi năm có khoảng 2,6 triệu lượt đi lại, song chỉ 1,7% trong số đó sử dụng phương tiện công cộng, mà chủ yếu là xe buýt. Xe máy là phương tiện phổ biến nhất, chiếm 79% tổng số chuyến đi lại.

Chính phủ đã xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông khu vực tại các thành phố lớn của Việt Nam về việc cần phải điều tiết nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân và tăng cường vận tải công cộng. Thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông trong những năm gần đây, tuy nhiên cũng chưa hoàn toàn thực hiện hết các quy hoạch, kế hoạch này.

Vào tháng 7/2020, SMMR đã công bố kết quả của Đánh giá Mạng lưới tuyến xe buýt khu vực, trong đó xác định các phương án tuyến hành lang ưu tiên xe buýt để triển khai thí điểm trong khu vực lân cận của thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống xe buýt. SMMR cũng đã khuyến nghị thành lập chương trình Đối tác xe buýt chất lượng (QBP) nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp phuong7t tiện xe buýt và các dịch vụ trung chuyển, v.v… giúp cho hệ thống trở nên hấp dẫn hơn.

Báo cáo của SMMR sẽ là điểm khởi đầu cho nghiên cứu PPS của CDIA để giúp thành phố Cần Thơ lựa chọn hành lang ưu tiên xe buýt thí điểm mang tính tối ưu, cũng như phát triển ở mức thiết kế sơ bộ, bao gồm các trạm xe buýt, liên kết đa phương thức, thiết kế nút giao và tín hiệu giao thông. Báo cáo cũng sẽ xác định các giải pháp tiềm năng về phát triển theo định hướng giao thông công cộng, và chuẩn bị thành lập QBP song song với việc phát triển tuyến xe buýt ưu tiên.

Bên cạnh việc chuẩn bị dự án, CDIA cũng sẽ tiến hành đánh giá năng lực thể chế và giúp xây dựng một lộ trình về nâng cao năng lực và tăng cường thể chế với mục tiêu gia tăng năng lực của các đơn vị triển khai quản lý hạ tầng giao thông trong dài hạn.

Phần việc này sẽ bao gồm thẩm định chi tiết về kỹ thuật, tài chính, kinh tế, thể chế và an toàn cần thiết để hỗ trợ thành phố đưa dự án đến bước trao đổi với các cơ quan tài trợ tiềm năng.

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, CDIA, SMMR và UBND thành phố Cần Thơ – đại diện bởi Sở Giao thông vận tải và các sở ban ngành chức năng liên quan đến PPS – đã tổ chức cuộc họp dự án. Cuộc họp cung cấp thông tin tổng quan về quá trình thực hiện PPS và “cách thức thực hiện công việc” cho các đối tác, trong đó có đề cập đến việc chuẩn bị  cần thiết để ký kết Thỏa thuận Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) giữa TP Cần Thơ và CDIA.

Bà Dominika Kalinowska, Giám đốc Dự án SMMR cho biết: “Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những thách thức về giao thông như ô nhiễm và tắc nghẽn đang ngày càng gia tăng. Hệ thống giao thông công cộng được tích hợp tốt và đạt hiệu suất là một giải pháp hiệu quả, và khi hệ thống này đã trở thành xương sống của giao thông đô thị và liên đô thị, chúng có thể giúp cải thiện tính kết nối, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm tại địa phương, cũng như giúp cho các khu đô thị lớn của chúng ta trở nên đáng sống hơn và phù hợp với tương lai”.

Bà Dominika cũng cho biết rằng dự án Cần Thơ minh chứng cho “việc đảm bảo sự phù hợp giữa các mục tiêu về môi trường, khí hậu và kinh tế có thể cải thiện đáng kể như thế nào đến chất lượng cuộc sống tại các thành phố và khu vực đô thị của chúng ta.”

 

Photos during the first project meeting/

Một số hình ảnh tại cuộc họp dự án đầu tiên:

 

 

Share to:
Back to Top